Общинска администрация Средец / Република България

СЕКРЕТАР

Георги Станилов

Прием на граждани: Приемините дни са спрени по време на обявеното извънредно положение/ извънредната епидемична обстановка

гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.2 стая 206

централа 05551/6994 вътр.245

[email protected]

Споделяне: