Общинска администрация Средец / Република България

Местни избори 2023

Обучително видео за работа с машини за членовете на СИК


Инструкция за видеоизлъчване на преброяването на бюлетините и попълването на протокола в СИК

Ресурси
Споделяне: