Общинска администрация Средец / Република България

Общинско радио - Средец

8300 гр.Средец, обл.Бургас
Община Средец
пл."България" 8
телефон: 05551 / 77 12
мобилен:088 / 8 670 021
е-mail: [email protected]
website: http://sredets.bg

Съвет за електронни медии:
адрес: гр.София, бул."Шипченски проход" 69
телефон: 02 / 97 08 810
е-mail: [email protected]
website: http://www.cem.bg

Споделяне: