Общинска администрация Средец / Република България

,,Да изчистим България заедно“

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с инициативата на BTV „Да изчистим България заедно“, oбщина Средец ще се включи за поредна година. Призоваваме Ви да се включите в кампанията, която ще се проведе на 17 септември 2022г., от 09:00 часа.

Община Средец ще осигури необходимите за почистването чували и ръкавици, които може да получите в “Зелена къща“ – ул.“Д. Кичев“ № 26, всеки ден от 12.09.2022г. до 15.09.2017г. Чувалите със събраните отпадъци е необходимо да поставите ДО КОНТЕЙНЕРИТЕ или на подходящи места, след което ще бъдат извозени от ОП “Озеленяване, благоустройство и чистота“ до Регионално депо „Братово Запад“.

Разчитаме на Вас след приключване на кампанията да ни предоставите снимков материал от преди и след почистването на замърсените терени.

За повече информация можете да се обърнете към Бисер Петков – координатор на кампанията – в “Зелена къща“ – ул.“Д. Кичев“ № 26; телефон – 0886-00-88-58 или e-mail: [email protected].

С уважение,

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

Споделяне: