Общинска администрация Средец / Република България

Награда за успешно създадена организация за стопанисване и опазване на горите

Кметът на община Средец инж. Иван Кичев е горд с факта, че за първи път в историята на общинските гори в България, заслужена награда получи служител на Общинско предприятие „Общински гори“. На Тържествена церемония по случай Седмицата на гората, организирана от Изпълнителна агенция по горите, техник-лесовъд Марин Комитов от ОП „Общински гори“ бе удостоен с плакет и почетна награда. Получената награда е за успешно създадена организация за стопанисване и опазване на горите, както и за мащабни залесявания в увредени гори, в качеството му на заместник директор на ОП ОГ гр. Средец. В същото време признанието е свидетелство за високата оценка и признателност за професионално отношение към устойчивото стопанисване, ползване и опазване на българските гори.

В началото на 2024 г. приключи залесяването на 339 дка с общо 227 366 бр. фиданки от летен дъб и цер по проект: „Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“.

Община Средец продължава мероприятията по залесяване на увредени общински горски територии. В тази връзка в седмицата на гората, служители от общинска администрация Средец и Общинско предприятие „Общински гори“ гр. Средец, се включиха в дейности по попълване и окопаване на общинска горска територия, отдел 365 „и“ в землище Горно Ябълково, пострадала от пожари през 2020 г.

Мероприятията по залесяване ще продължат и през следващите дни.

Обичайте гората и я пазете, защото тя е извор на живот!

Споделяне: