Общинска администрация Средец / Република България

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от конкурсна процедура за избор на Директор на Общинско предприятие

„Озеленяване, благоустройство и чистота – гр. Средец

Днес 08.02.2022г. се проведе втори етап – „ Защита на концепция “ и трети етап – интервю от конкурсна процедура за избор на Директор на Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота“–гр. Средец от комисия назначена със Заповед № 37/18.01.2022г. на Кмета на Община Средец.

Въз основа на резултатите от оценяването на защитата на концепцията и проведеното интервю конкурсната комисия определи за спечелил конкурса за избор на Директор на Общинско предприятие „ Озеленяване, благоустройство и чистота “ кандидатът Божидар Иванов Камалиев.

Председател на конкурсната комисия

Николина Дамбулова – зам.- кмет

Споделяне: