Общинска администрация Средец / Република България

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че на основание заповед №ОХ-292/26.03.2024 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 109 (сто и девет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс.

Краен срок за подаване на документи 26.07.2024 r.

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайтовете, http://www.navy.mod.bg, /http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за военен отчет в общините на Бургаска област.

Споделяне: