Общинска администрация Средец / Република България

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-994/13.11.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс, както следва:

  • Централно военно окръжие – 113 места;
  • (за ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН–БУРГАС - 9 места);

  • Военноморските сили – 114 места;

  • Сухопътните войски– 1592 места.

Срок за подаване на документи - до 31.10.2024 г.

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас и в офисите за военен отчет в общини: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, М.Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево.

Споделяне: