Общинска администрация Средец / Република България

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № РД-59/04.01.2024 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 106 (сто и шест) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от състава на Командване за логистична поддръжка, както следва:

  • За в. ф. 54630 – Бургас, 3 (три) войнишки длъжности;

  • За в. ф.:48940 – Бургас, 54850 - Бургас, 54860 - Бургас и 54680

Бургас общо 27 (двадесет и седем) войнишки длъжности ;

Срок за подаване на документи - до 01.03.2024 г.

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас и в офисите за военен отчет в общини: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, М.Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево.

Споделяне: