Общинска администрация Средец / Република България

Обява

Военно окръжие - Бургас обявява, че на 20, 21, 22 и 25 март 2024 г., в град Сливен ще се проведе кампанията за ранен прием на НВУ "Васил Левски“ – гр. В.Търново, по следния ГРАФИК:

  • Общообразователен тест на 20.03.2024 г;
  • Тест по английски или френски езици на 21.03. 2024 г.;
  • Психологическо тестиране на кандидат-курсантите на 22.03.2024 г;
  • Психологическо интервю на кандидат-курсантите на 22.03. 2024 г.;

Изпитите ще се проведат в сградата на Военно окръжие - Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4, телефон 088 466 58 31.

  1. Изпит за физическа годност/подготовка от 08.00 до 17.00 часа 25.03.2024 г. във в. ф. 22220-гр. Сливен.
Споделяне: