ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ...

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Домашен помощник и допуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече
Съобщение

Съобщение

Списък с оценените и класирани кандидати след провеждане на интервю в процедура за подбор на персонал за заемане на длъжността ...

повече
Списък на допуснатите до събеседване в процедурата за подбор за позицията Сътрудник социални дейности по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Средец“

Списък на допуснатите до събеседване в процедурата за подбор за позицията Сътрудник социални дейности по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Средец“

Списък на допуснатите до събеседване в процедурата за подбор за позицията Сътрудник социални дейности по проект „Укрепване на общинския капацитет в община Средец“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № ...

повече
Обявление

Обявление

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”, процедура

повече
Обявление

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ за подбор на персонал със следните длъжности: Сътрудник социални дейности – 2 ...

повече
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец съобщава, че във връзка с изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Средец е постъпила информация съгласно „Промени при добива и първична ...

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на класираните кандидати след проведено интервю по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече
Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Домашен помощник и недопуснати до ...

повече
Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Домашен помощник и допуснати до ...

повече