Съобщение

Съобщение

Община Средец като партньор по Проект „Приеми ме 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Областният екип по приемна грижа и Отдел „Закрила на детето“ – гр. Бургас организират на 29 ноември /сряда/ от 13.00 ...

повече
Съобщение

Съобщение

Община Средец съобщава на гражданите от общината, че от 21.11.2023 г. кооперативният пазар се мести в градския парк временно, до ремонта и изграждането на нов пазар на старото място. Инж. ИВАН КИЧЕВ Кмет на община Средец

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на класирания кандидат след проведено интервю по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец” За длъжност ...

повече
Съобщения

Съобщения

На вниманието на гражданите от община Средец, Във връзка със Световния ден за борба с ХИВ/СПИН, който ежегодно се отбелязва на 1 декември Ви уведомяваме, че РЗИ-Бургас съвместно с община Средец на 28.11.2023г./ вторник/ от 10.30ч. до 13.30ч. ще проведе кампания с цел профилактика и промоция на СПИН- пандемията. По време на ...

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Рехабилитатор и допуснати до интервю, по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”

повече
Обявление за подбор

Обявление за подбор

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”, процедура

повече
Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 04.11.2023г. /СЪБОТА/ - АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА, в 08:30ч. ФИРМА ”ДИАНА-98” ЕООД ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТУВАЩИТЕ ПО АВТОБУСНА ЛИНИЯ СРЕДЕЦ – ГРОБИЩЕН ПАРК.

повече
Организация на работа и работно време на звената “Български документи за самоличност” при ОДМВР Бургас във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Организация на работа и работно време на звената “Български документи за самоличност” при ОДМВР Бургас във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

В седмицата преди 29 октомври 2023 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и кметове, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или ...

повече
Обявление

Обявление

В изпълнение на Решение № 886 от 20.09.2023 г. на Общински съвет Средец, Протокол № 51, I. Общински съвет ...

повече
Съобщение

Съобщение

На основание чл. 49, ал.2 от Нарадбата за планирането на социалните услуги, във връзка с чл.46, ал.1, Община Средец публикува Анализ на потребностите на Община Средец от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Предложения по представения анализ ...

повече