ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ  "ТОПЪЛ ОБЯД В ГРАД СРЕДЕЦ"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ГРАД СРЕДЕЦ"

Във връзка с изпълнение на проект „Топъл обяд в град Средец“, по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Община Средец уведомява ...

повече
Списък на класираните кандидати след проведено интервю

Списък на класираните кандидати след проведено интервю

по проект BG05SFPR002-2.003-0109-C01 „Бъдеще за децата на Община Средец” За длъжност ръководител МПОР по СЦ ...

повече
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап

в процедура по подбор по Проект BG05SFPR002-2.003-0109-C01 „Бъдеще за децата на Община Средец“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване ...

повече
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “БЪДЕЩЕ СЕГА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “БЪДЕЩЕ СЕГА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ”

Договор № BG05M9OP001-2.004-0038 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” процедура чрез ...

повече
Подписано е  споразумение за дофинансиране на проект за общински пътища

Подписано е споразумение за дофинансиране на проект за общински пътища

На 14.09.2023 г. Кметът на община Средец инж. Иван Жабов подписа в МРРБ споразумение за дофинансиране на проект: „Рехабилитация на път BGS2050 - III-539, Дюлево - Русокастро - /Граница общ. /Камено - Средец/ - Суходол - Орлинци /III-795/, община Средец" ЕтапI: Път BGS2050 от Граница общ. /Камено-Средец/ до ...

повече
Обявление

Обявление

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.003-0109-C01 „Бъдеще за децата на Община Средец“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ ...

повече
ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОРГАНИЗИРА ДЕТСКИ ХЕПАНИНГ С МНОГО ИГРИ И ЗАБАВА

ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОРГАНИЗИРА ДЕТСКИ ХЕПАНИНГ С МНОГО ИГРИ И ЗАБАВА

ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ...

повече
Кметът на Община Средец подписа Административен договор № BG05SFPR002-2.003-0109-C01, във връзка с реализацията на проект „Бъдеще за децата на Община Средец”.

Кметът на Община Средец подписа Административен договор № BG05SFPR002-2.003-0109-C01, във връзка с реализацията на проект „Бъдеще за децата на Община Средец”.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАTA ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Проектът се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за ...

повече
"Да изчистим България заедно"

"Да изчистим България заедно"

Уважаеми граждани на община Средец, За поредна година нашата община се включва в инициативата "Да изчистим България заедно". Вашето включване и добрите резултати получени следствие на почистването през миналата година ни карат да бъдем оптимисти и за тазгодишната ...

повече
Съобщение

Съобщение

ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, ...

повече