Обявление

Обявление

Община Средец успешно реализира ДОГОВОР № РД04-118/28.04.2023г. за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ и Община Средец по проект по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд гр. Средец“

повече
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - СРЕДЕЦ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - СРЕДЕЦ

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Общински съвет гр. Средец, избрана с решение №802 / 31.05.2023 г. на Общински съвет – Средец публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

повече
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 11.07.2023 г./ВТОРНИК/ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА "ЯСНА ПОЛЯНА"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 11.07.2023 г./ВТОРНИК/ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА "ЯСНА ПОЛЯНА"

На 11.07.2023 г./вторник/ ще се извършват строително – монтажни работи за временно укрепване на носещата конструкция на резервоара за питейна вода на ПСПВ Ясна поляна от 07:00 часа до приключване на ремонтните дейности, което ще доведе до аномалии или спиране на питейното водоснабдяване както следва: На ...

повече
Кампания „Да спрем Африканската чума по свинете“ 2023 г.

Кампания „Да спрем Африканската чума по свинете“ 2023 г.

С писмо до НСОРБ, Министерството на земеделието и храните призовава общините да се включат в ежегодната кампания на Европейския орган за безопасност на храните за повишаване на информираността относно Африканската чума по свинете. МЗХ ...

повече
Информация за изпълнението на проект „Грижа в дома в община Средец”

Информация за изпълнението на проект „Грижа в дома в община Средец”

Община Средец изпълнява проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01, „Грижа в дома в община Средец”.

повече
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С07, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско ...

повече
ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  ПО ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на кандидатурите по документи/ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С07, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги ...

повече
Пожарна безопасност

Пожарна безопасност

повече
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 20.06.2023 г./ВТОРНИК/ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА "ЯСНА ПОЛЯНА"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА 20.06.2023 г./ВТОРНИК/ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА "ЯСНА ПОЛЯНА"

На 20.06.2023 г./вторник/ ще се извършват строително – монтажни работи за временно укрепване на носещата конструкция на резервоара за питейна вода на ПСПВ Ясна поляна от 07 часа до 19 часа, което ще доведе до аномалии в питейното водоснабдяване както следва: Ще бъде спряно водоподаването за следните населени места: с. ...

повече