ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ  "ТОПЪЛ ОБЯД В ГРАД СРЕДЕЦ"

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ГРАД СРЕДЕЦ"

Във връзка с изпълнение на проект „Топъл обяд в град Средец“, по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, Община ...

повече
ПРОЕКТ  "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СРЕДЕЦ"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

повече
ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА „ТОПЪЛ ОБЯД В ГРАД СРЕДЕЦ”

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА „ТОПЪЛ ОБЯД В ГРАД СРЕДЕЦ”

Община Средец обявява прием на документи от кандидат-потребители за услугата „Топъл обяд“ по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

повече
Съобщение

Съобщение

Извлечение от Протокол отразяващ резултатите от процедура за подбор за длъжността Специалист по здравни грижи по проект: BG05M9OP001-2.119-0013-C01 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-2.119 “Патронажна грижа + Компонент 3”, по Оперативна програма „Развитие на ...

повече
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за позицията Специалист по здравни грижи и допуснати до интервю, по проект – BG05M9OP001-2.119-0013-C01 «Патронажна грижа в община ...

повече
Обявление

Обявление

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05M9OP001-2.119-0013-C01 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-2.119 “Патронажна грижа + Компонент 3”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ще проведе подбор на персонал за следната ...

повече
Обява

Обява

Община Средец уведомява, че инициира изготвяне на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Средец с период на действие 2021-2028г. на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците и изтичане периода на действие на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Средец ...

повече
Обява

Обява

Общинска администрация Средец, уведомява всички граждани на общината, че е в процес на изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Средец за периода 2021-2028 г. Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община Средец има за цел ...

повече
Съобщение

Съобщение

Уважаеми граждани на град Средец, По инициатива на БЧК в периода 7 – 9 септември 2022г., от 10:00 до 16:00 часа в района на сградата на общинска администрация ще бъде разположен кемпер с медицински екип за извършване на безплатна имунизация за COVID 19 за граждани и гости на града, съпроводена с предоставяне на информационни ...

повече
Обявяване на Ден на траур на 26.08.2022 г. в област Бургас

Обявяване на Ден на траур на 26.08.2022 г. в област Бургас

Заповед № РД-10-224 Бургас,25.08. 2022 год. На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, с цел отдаване на последна почит по повод трагичната смърт на двама от най-смелите полицаи на ОДМВР-Бургас, младши инспектор - старши полицай в група "Охрана на обществения ред" в сектор "Охранителна полиция" в Първо РУ - ...

повече