Общинска администрация Средец / Република България

Подписано е споразумение за дофинансиране на проект за общински пътища

На 14.09.2023 г. Кметът на община Средец инж. Иван Жабов подписа в МРРБ споразумение за дофинансиране на проект: „Рехабилитация на път BGS2050 - III-539, Дюлево - Русокастро - /Граница общ. /Камено - Средец/ - Суходол - Орлинци /III-795/, община Средец" ЕтапI: Път BGS2050 от Граница общ. /Камено-Средец/ до кръстовище с път BGS2230 и ЕтапII: път BGS2230 от кръстовище с път II-53, Зорница – Средец, до кръстовище с път BGS2050, Суходол-Орлинци ”.

С Решение на Министерския съвет №711/2022 г. през миналата година бяха финансирани 50% от общата стойност на проекта съгласно подписано с МРРБ споразумение № РД02-30-85 от 26.10.2022 г.

След извършени проверки за изпълнение на дейностите и приемане на Републиканския бюджет за 2023 г., Община Средец получи остатъка от необходимия ресурс за завършването на проекта, с който ще се финансира изпълнението на дейностите.

Министърът на МРРБ благодари на кмета на общината за положените досега усилия, проектът да бъдат доведен до успешна реализация.

Споделяне: