Общинска администрация Средец / Република България

Покана

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Средец в качеството си на бенефициент, има удоволствието да Ви покани , да вземете участие в зкариваща пресконференция, във връзка с реализирането на проект: Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр. Средец, община Средец“.

Събитието ще се проведе на 28.02.2022 г. /понеделник/ от 11:30 часа в залата на „Зелената къща“ в гр. Средец.

Заповядайте!

Споделяне: