Общинска администрация Средец / Република България

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “БЪДЕЩЕ СЕГА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ”

Договор № BG05M9OP001-2.004-0038

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

процедура чрез директно договаряне на конкретен бенефициент №: BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие

Община Средец и екипът на проект “Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец” канят всички заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с реализираните цели, дейности резултати по проекта.

Дата на конференцията: 26.09.2023

Начало : 10.30 часа

Място на провеждане: Зелената къща

Споделяне: