Общинска администрация Средец / Република България

Работно време на каса и картови разплащания за периода 22.12.2023 г – 29.12.2023 г. в Община Средец

Уважаеми, граждани на Община Средец,

Уведомяваме Ви, че поради годишно приключване картовите разплащания /пос терминал/ ще се приемат до 17.00 часа на 22.12.2023 г.

Касовите плащания в брой ще се приемат до 10.00 часа на 29.12.2023 г.

Екипът на отдел МДТ

Споделяне: