Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Списък

на лицата допуснати/недопуснати до събеседване за длъжността „Отговорник, спомагателни дейности“, ОП „ОБЧ”, град Средец по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в Община Средец

Допуснати кандидати до събеседване:

  1. Весела Тошкова Петрова

2 . Веселина Иванова Тодорова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР

СТОЯНКА ГОСПОДИНОВА

Ресурси
Споделяне: