Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от протокол на комисията определена със Заповед № 776/17.11.2021 год. на кмета на община Средец отразяващ резултатите от конкурсна процедура за заемане на длъжността “главен архитект” в община Средец

Съгласно предвиденият брой точки за класиране до интервю бяха допуснати Дарина Славова Славчева и Румен Иванов Троев. Александър Тодоров Павлов не бе допуснат до интервю, съгласно системата за оценяване.

Въз основа на сбора от резултатите на теста и проведеното интервю конкурсната комисия определи следното класиране на кандидатите:

Класиране

Кандидат

Резултат от тест

Резултат от интервю

Общ сбор на резултатите

1

Румен Иванов Троев

20

4,38

24,38

2

Дарина Славова Славчева

18

3,64

21,64

Председател – Николина Дамбулова - зам.-кмет

Споделяне: