Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Община Средец информира всички заинтересовани лица, че на 17.10.2022 г. /понеделник/ от 17:00 часа в Зала №1 в сградата на Община Средец ще се проведе среща във връзка с предстоящата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. По време на срещата ще могат да се задават въпроси и да се получи информацията относно „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

Споделяне: