Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Община Средец организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в периода 7.11.20212 г. – 18.11.2022 г.

Предаването на:

  • Батерии;
  • Стари лекарства;
  • Живачни термометри и лампи;
  • Стари бои и лакове;
  • Мастила и тонер-касети;
  • Препарати от битовата химия и др.

е безплатно за гражданите.

Приемателния пункт се намира на ул.“Д. Кичев“ № 26 – „Зелената къща“ от 9:00 до 16:00 ч, всеки работен ден.

Споделяне: