Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ на 07.06.2023г. от 09:00 часа, в залата на кметството с. Дебелт ще се проведе обществено обсъждане на проект за частично изменение на ОУП на Община Средец в обхвата на ПИ с идентификатори 20273.27.22, 20273.27.23, 20273.28.53 и 20273.28.56 по КК на Община Средец.
Споделяне: