Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

На основание чл. 49, ал.2 от Нарадбата за планирането на социалните услуги, във връзка с чл.46, ал.1, Община Средец публикува Анализ на потребностите на Община Средец от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Предложения по представения анализ могат да бъдат изпращани в срок до 01.11.2023 г. /понеделник/ на e-mail: [email protected]

Общественото обсъждане на Анализа на потребностите на Община Средец от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет ще се проведе на 02.11.2023 г. /вторник/ от 10 ч. в Зала 1 на Община Средец.
Ресурси
Споделяне: