Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Община Средец като партньор по Проект „Приеми ме 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Областният екип по приемна грижа и Отдел „Закрила на детето“ – гр. Бургас организират на 29 ноември /сряда/ от 13.00 часа в зала № 1 на община Средец информационна среща за утвърдени приемни семейства, нови желаещи да предоставят социалната услуга „приемна грижа“, граждани с отношение към приемната грижа и представители на институции, ангажирани със социалната услуга.

Срещата е с цел популяризиране на приемната грижа и ще се акцентира върху идентифицираната потребност и набиране на нови приемни семейства както за здрави, така и за деца с увреждания.

Споделяне: