Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Средец,

Във връзка с възникнали технически проблеми на специализираните автомобили за събиране на битови отпадъци, изпитваме затруднение при почистването на града и селата в общината в рамките на приблизително 20 дни.

Обръщаме се с молба към Вас, да събирате отпадъците в торби и да ги поставяте до контейнерите, които ще бъдат събрани и извозени със самосвал до сметището в Братово.

Не изхвърляйте строителни отпадъци на улицата, а поръчайте контейнер на тел: 0884544810 с който ще бъдат извозени.

Моля за вашето разбиране и търпение!

Директор ОП „ОБЧ“: инж. Б.Камалиев

Споделяне: