Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Община Средец съобщава на всички заинтересовани лица, че на 07.03.2024 г. ще се проведе заседание на Oбщински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/, съгласно разпоредбите на чл.6 ал.1 от ЗУТ. Искания от граждани и фирми за приемане на ПУП и техните изменения, инвестиционни проекти и инвестиционни намерения, и др. ще се приемат до 17:00 ч. на 26.02.2024 г. в деловодството на партерен етаж в сградата на Община Средец.

Споделяне: