Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМ ВИ, ЧЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. СРЕДЕЦ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2024/2025 г. НА ЛИЦА С ПОСТОЯНЕН ИЛИ НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ГР. СРЕДЕЦ.

СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ДОБИТИ ПРЕЗ 2023г. НА ЦЕНА 50,00 /ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА С ДДС - 15.04.2024 г.

СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ДОБИТИ ПРЕЗ 2024г. НА ЦЕНА 60,00 /ШЕСТДЕСЕТ/ ЛЕВА С ДДС - 15.07.2024 г.

Споделяне: