Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, общината има следното инвестиционно предложение: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗОНА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В УПИ II, КВ.16 ПО КП НА ГР.СРЕДЕЦ“

Предмет на инвестиционното намерение е изграждане на мултифункционална спортна зона и физкултурен салон към съществуваща сграда – Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника „Н.Й.Вапцаров“, гр. Средец.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: