Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, „ИЛ-64“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Ползване на природни повърхностни води на воден обект за поливни цели“ в с.Проход, общ. Средец, обл.Бургас, язовир в местността „Ай Дере“, ПИ с идентификатор 58712.3.65 поКККр, с площ6,495 дка.

Инвестиционното предложение предвижда използването на два водовземни помпени филтъра, състоящи се от трифазни електрически помпи, взимащи вода от язовира. Водата ще преминава през филтри в тръбопроводи за напояване.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: