Общинска администрация Средец / Република България

Списък на класираните кандидати след проведено интервю

по проект BG05SFPR002-2.003-0109-C01 „Бъдеще за децата на Община Средец”

За длъжност ръководител МПОР по СЦ 3:

  1. Желязко Василев Айрянов – 51 т.

За длъжност социален работник по СЦ 2:

  1. Пламена Анева Илиева-Иванова – 49 т.

За длъжност социален работник по СЦ 3:

  1. Пламена Анева Илиева-Иванова – 49 т.

За длъжност педагог по СЦ 3:

  1. Евдокия Георгиева Вълчева – 49 т.

За длъжност психолог по СЦ 3:

  1. Мартина Петева Колеолова – 48 т.

За длъжност медицински специалист по СЦ 2:

  1. Лалка Никова Бойчева – 51 т.

За длъжност специалист социални дейности и програми за превенция по СЦ 2:

  1. Галина Иванова Иванова – 41 т.

За длъжност специалист социални дейности и програми за превенция по СЦ 3:

  1. Галина Иванова Иванова – 41 т.

За длъжност специалист социални дейности - медиатор по СЦ 2:

  1. Десислава Желязкова Стоянова – 46 т.

Комисията назначена със заповед № 826/21.09. 2023 г. на Кмета на Община Средец предлага с класираните кандидати да бъдат сключени срочни трудови договори за работа по Проект BG05SFPR002-2.003-0109-C01 „Бъдеще за децата на Община Средец“.

Споделяне: