Общинска администрация Средец / Република България

Почетни граждани

РЕГИСТЪР НА ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Решение №1

28.07.1994г.

Златко Георгиев Янков

Футболни успехи на Националния отбор на Световното първенство през 1994г.

Решение №190

28.02.2001г.

Иван Руменов Попов

Значим журналистически опит;

Написва летопис за с. Момина Църква

Решение №336

28.02.2002г.

Дончо Жеков Станков

Особени заслуги за хората от с. Момина Църква

Решение №51

11.02.2004г.

инж. Костадин Ставрев Чолаков

Принос за развитието на икономиката в гр. Средец

Решение №454

30.07.2003г.

Божин Ангелов Божинов

2001г. издава книга „Страници от миналото на д. Загорци“

Решение №102

20.05.2004г.

Стоян Стефанов Попов

Оперен певец от с. Момина Църква

Решение №154

29.09.2004г.

Христо Божинов Порточанов

Първи президент на ФК „Странджа-Металург“-Средец

Решение №92

29.05.2008г.

Петко Иванов Петков

Читалищен деятел

Решение №465

13.09.2010г.

Пенчо Гюров Пенчев

Във връзка с честването на 50г. от обявяването на Средец за град

Решение №209

29.08.2012г.

Калинка Згурова Кънева

Изтъкната странджанска певица, родена в с. Дебелт

Решение №210

29.08.2012г.

Анка Атанасова Василева /Рупкина/

Изтъкната странджанска певица, родена в с. Богданово

Решение №211

29.08.2012г.

Янчо Георгиев Патриков

Принос за развитието на бълг. борба на световно и олимпийско ниво

Решение 0212

29.08.12г.

проф. д-р Петко Чобанов

Принос в образованието

Решение №445

29.06.2013г.

Димитър Терзиев

Принос в образованието

Решение №556

25.10.2013г.

Ангел Грудев Ангелов

Активна дарителска дейност

Решение №702

31.05.2014г.

Динко Димитров Григоров

Принос в образованието

Заповед №1008

18.09.2015г.

ген.-майор, проф. Николай Петров

Заслуги в областта на българската и световна медицина

Решение №193

31.08.2016г.

Койчо Янков Русев

Създател на Националната транспортна камара и „Български транспортен холдинг“ АД

Решение №516

31.05.2022г.

Мария Статулова

Принос в развитието на българския театър и кино

Решение №821

31.05.2022г.

ст. л-т Михаил Бончев

ст. л-т Иван Рахов

/посмъртно/

За проявени себеотрицание, войнска и гражданска доблест, и героизъм при изпълнение на служебен дълг на 2-ри юни 1983г.

Споделяне: