Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, общината има следното инвестиционно предложение:

"Аварийно изграждане на стоманобетоново корито на „Средно дере" в участъка от ул."Д. Благоев" до действащата регулация“ гр.Средец Област Бургас

Предвиждат се следните основни видове строително монтажни работи/строителните операции:

  1. Изграждане на нов участък;
  2. Почистване и оформяне на речното корито от речна утайка;
  3. Изграждане на нов участък;
  4. Почистване и оформяне на речното корито от речна утайка.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: