СТРУКТУРА

СТРУКТУРА

Обща численост на Общинска администрация Средец - 91щатни бройки, разпределени както следва: ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ - общо 28 бр. Кмет на община: 1 Заместник кмет: 3 Кметове на кметства: 9 Кметски ...

повече
Администрация

Администрация

повече
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Можете да подадете Вашето заявление за Достъп до обществена информация и чрез Платформа за Достъп до обществена информация на Министерки съвет Портал за отворени данни на Република България https://opendata.government.bg/ Обществена ...

повече
Кмет

Кмет

инж. Иван Кичев 8300 гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.2 централа 05551 / 6996 електронна поща: [email protected] интернет страница: http://sredets.bg Приемен ден Вторник - 10:00 до 12:00 часа

повече
СЕКРЕТАР

СЕКРЕТАР

Ирина Тодорова гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.2 стая 206 централа 05551/6994 вътр.245 [email protected] Приемен ден Петък - 10:00 до 12:00 часа

повече
ЗАМЕСТНИК КМЕТ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Николина Дамбулова гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.2 стая 207 централа 05551/6994 [email protected] Приемен ден Четвъртък - 10:00 до 12:00 часа ______________________________________________ Живко Гърков гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.2 стая 201 централа 05551/6996

повече