Общинска администрация Средец / Република България

Списък на кметове и кметските наместници в община Средец

Пощенски код Кметства/кметски наместничества Име и фамилия на служителя длъжност Тел. код Тел. номер мобилен телефон
8341 с. Вълчаново Стефка Петрова км. наместник 05551 68-83 -
8316 с. Белила Кети Иванова км. наместник 05551 69-29 0888 131 159
8317 с. Пънчево Златка Божинова км. наместник 05551 69-30 -
8318 с. Росеново Адрияна Маврулкова км. наместник 05551 69-31 -
8340 с. Факия Мильо Милев ВрИД кмет 05555 22-34 0886 141 021
8340 с. Сливово Снежана Русатева км. наместник 05555 22-62 -
8343 с. Горно Ябълково Николай Иванов км. наместник 05555 22-66 -
8342 с. Долно Ябълково Атанаска Цветкова км. наместник 05555 23-65 -
8338 с. Варовник Алекси Стоянов км. наместник 055504 225 0886 250 910
8337 с. Богданово 055504 239
8335 с. Кубадин Марийка Кунчева км. наместник 05559 22-65 0884 250 580
8334 с. Бистрец Султанка Стойчева км. наместник 05557 32-10 0876 398 457
8336 с. Проход Димитър Димитров км. наместник 05557 32-61 -
8332 с. С.Камене Величка Плачкова км. наместник 055504 284 0886 255 090
8333 с. Гранитец 055504 389
8328 с. Суходол Георги Хубенов км. наместник - - 0887 609 664
8329 с. Голямо Буково Пенчо Пенчев км. наместник 05556 22-14 0885 698 323
8345 с. Белеврен 05556 23-33
8344 с. Кирово Пенчо Пенчев км. наместник 05556 23-14 0885 698 323
8347 с. Граничар - -
8348 с. Тракийци - -
8330 с. Дюлево Иван Иванов кмет 05552 22-81 -
8321 с. Загорци Роза Божинова кмет - - 0888 253 060
8321 с. Загорци Янка Димитрова техн.сътрудник - - -
8322 с. Светлина Иван Айрянов кмет 05553 28-27 0886 131 411
8323 с. Радойново Галина Пейчева км. наместник 05553 27-01 -
8324 с. Драка Анастасийка Колева км. наместник 05553 29-21 -
8325 с. Орлинци Йорданка Василева кмет 05553 26-49 0885 698 320
8327 с. Малина Златко Георгиев км. наместник 05553 24-24 0885 821 020
8320 с. М.Църква Калина Колева кмет 05554 22-89 0885 701 280
8319 с. Драчево Яни Петров кмет 055505 315 0888 257 030
8314 с. Дебелт Никола Сачанов кмет 05558 20-25 0884 962 203
8314 с. Дебелт Тошка Тодорова техн. сътрудник 05558 21-26 -
8313 с. Зорница Радка Русева кмет - - 0889 101 690
Споделяне: