Общинска администрация Средец / Република България

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Николина Дамбулова

гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.2 стая 207

централа 05551/6994

[email protected]

Приемен ден

Четвъртък - 10:00 до 12:00 часа

______________________________________________

Живко Гърков

гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.2 стая 201

централа 05551/6996

[email protected]

Приемен ден

Понеделник - 13:00 до 15:00 часа

______________________________________________

Йона Чобанова

гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.2 стая 205

централа 05551/6996

[email protected]

Приемен ден

Сряда - 10:00 до 12:00 часа

Споделяне: