Общинска администрация Средец / Република България

ЗАМЕСТНИК КМЕТ

Николина Дамбулова

гр. Средец, обл. Бургас, пл. "България" №8 ет.2 стая 207

централа 05551/6994 вътр.283

[email protected]

Приемен ден

Четвъртък - 10:00 до 12:00 часа

Споделяне: