Общинска администрация Средец / Република България

Училища

Средец - училища
Код по НЕИСПУО Населено място етаж Директор Адрес Телефон Сайт
201104 Средец Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Владислава Цанева ул. "Васил Коларов" № 168 0892237380 http://susredets.org/
201106 Средец Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров" инж. Димитър Лапчев гр.Средец; ул."Раковски"№10 0879149049 http://pgmssesredec.blogspot.com/
201101 Дебелт Основно училище "Антон Страшимиров" Стамена Дякова ул."Цв.Радойнов"111, с.Дебелт, общ.Средец 0885698304
201103 Факия Основно училище "Н.Й.Вапцаров" Събинка Господинова с. Факия, общ. Средец, обл. Бургас 0877149702
201102 Загорци Основно училище "Св. св.Кирил и Методий" Тодор Павлов с. Загорци 0885698303
Споделяне: