Общинска администрация Средец / Република България
Обявление за обсъждане на проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2022 година

Обявление за обсъждане на проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2022 година

На основание чл. 59, ал. 1, във връзка с чл. 62, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за
Съобщение

Съобщение

З А П О В Е Д № 20/10.01.2022г. гр. Средец Във връзка с неправилно
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

Във връзка с изпълнение на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ  В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н
Съобщение

Съобщение

ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НА ПЪРВИ ЕТАП /преглед на

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg