Общинска администрация Средец / Република България
Протокол от заседание на ОбщКБДП Средец

Протокол от заседание на ОбщКБДП Средец

Днес, 21.05.2024 г., се проведе редовно присъствено заседание на ОбщКБДП Средец.
Покана

Покана

За публично обсъждане на „Отчет за изпълнението на бюджета за 2023г” на
Обявление

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАTA ПОЛИТИКА Програма „Развитие на
Съобщение

Съобщение

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСПОРТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН ОТ ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ
Обявление

Обявление

Кметът на Община Средец Инж. Иван Кичев подписа ДОГОВОР № РД04-97/29.05.2024г. за

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg