Общинска администрация Средец / Република България
Списък на класираните кандидати след проведено интервю

Списък на класираните кандидати след проведено интервю

по проект BG05SFPR002-2.003-0001 „Бъдеще за децата на Община Средец” За длъжност
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати на първи етап

в процедура по подбор по Проект BG05SFPR002-2.003-0001 „Бъдеще за децата на Община
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “БЪДЕЩЕ СЕГА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ “БЪДЕЩЕ СЕГА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ”

Договор № BG05M9OP001-2.004-0038 Оперативна програма „Развитие на човешките
Подписано е  споразумение за дофинансиране на проект за общински пътища

Подписано е споразумение за дофинансиране на проект за общински пътища

На 14.09.2023 г. Кметът на община Средец инж. Иван Жабов подписа в МРРБ
Обявление

Обявление

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.003-0001 „Бъдеще за

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg