С детски  празник община Средец отбеляза напредването на дейсностите по проект ОПРЧР

С детски празник община Средец отбеляза напредването на дейсностите по проект ОПРЧР

На 17.09.2021 г. /петък/ Община Средец организира хепънинг за деца в рамките на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, ...

повече
Нова услуга

Нова услуга

Община Средец уведомява гражданите, че от 20.09.2021 година се извършва услугата онлайн плащане на местни данъци и такси чрез ВИРТУАЛЕН ПОС. Задълженията по МДТ може да се изплатят по сметката на община Средец с дебитна или кредитна карта. В сайта на община Средец може да се ...

повече
Община Средец стартира проект за модерно улично осветление

Община Средец стартира проект за модерно улично осветление

На 31.08.2021 г. от 11:00 часа в община Средец се проведе откриваща пресконференция за стартиране на дейностите по Договор № BGENERGY-2.001-0036-C01 от 02.03.2021 г. за безвъзмездно финансиране на проект „Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр.Средец, община ...

повече
В Средец отбелязаха 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

В Средец отбелязаха 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

В Средец отбелязаха 2 юни - Денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България и 145 години от гибелта на поета-революционер с тържествената церемония, организирана от Община Средец. С полагане на венци и цветя на паметника на загиналите за свободата на Българи , присъстващите отдадоха почит към делото на ...

повече
Откриха обновения военен клуб в Средец

Откриха обновения военен клуб в Средец

Официално бе открит военният клуб в Средец, който беше обновен по съвместен проект с турската община Визе. Община Средец изгради център за екологичен мониторинг по проекта "Еко лаборатории за устойчивост на защитените местности и крайбрежната околна среда". Проектът е реализиран с финансовата подкрепа по Програмата за ...

повече
Стартираха дейностите по проект "Патронажна грижа в община Средец"

Стартираха дейностите по проект "Патронажна грижа в община Средец"

Със Заповед на Кмета на община Средец е създаден Мултидисциплинарен екип от слъжители наобщинска администрация, който посещава по домовете възрастни хора и лица от целевата група,които са подали документи за включване в Проект BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижав община Средец». При посещение общинските служители сее ...

повече
Европейски проект обнoвява уличното осветление в община Средец

Европейски проект обнoвява уличното осветление в община Средец

Кметът на община Средец инж. Иван Жабов и заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков подписаха договор за безвъзмездно финансиране на проект „Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр.Средец, община Средец” по Процедура ...

повече
Осигурени са компютри и други технически средства за децата от социалните услуги

Осигурени са компютри и други технически средства за децата от социалните услуги

В изпълнение заложените дейности по Проект „Осигуряване на технически средства за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип на територията на общината” Община Средец предаде получените технически средства за децата и младежите настанени в социални ...

повече
Приобщаваща среда и повече подкрепа за деца в уязвимо положение ще финансира Европейската комисия в Средец

Приобщаваща среда и повече подкрепа за деца в уязвимо положение ще финансира Европейската комисия в Средец

Община Средец подписва споразумение с УНИЦЕФ за реализация на пилотен проект „Гаранция за детето“ Достъп до качествени услуги за предучилищно образование за деца с увреждания и обучителни затруднения, навлизане на повече помощни технологии за допълваща и алтернативна комуникация и подобряване на ...

повече
Община Средец спечели проект по ПУДООС

Община Средец спечели проект по ПУДООС

С класиран проект „Обичам природата – и аз участвам активно чрез спорт, почистване и озеленяване на зоните за отдих и спорт в град Средец, община Средец” в Националната кампания на МОСВ "Чиста околна среда – 2020г." към ПУДООС, ще се изгради площадка за отдих и спорт на открито в района на Трансграничен център за ...

повече