Общинска администрация Средец / Република България

Електронни услуги

ДЕЛОВОДНА СПРАВКА

Чрез справката може да получите информация за статуса на подадените от вас документи в деловодството на община Средец.

Ще се отвори нов екран, където трябва да въведете уникалния регистрационен номер на Вашия документ и секретния ключ, който сте получили при приемането на Вашите документи.

Ако по някаква причина не сте получили такъв ключ и номер, моля обърнете се към деловодството на Община Средец.

За да се ограничат контактите и струпването на клиенти на гишета, Държавна агенция „Електронно управление“ призовава ползвателите на услуги, да ги заявяват, заплащат и получават по електронен път чрез Портала за електронни административни услуги към Държавна агенция „Електронно управление“ http://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services На портала вече са достъпни нас 370 услуги за гражданите и бизнеса на централни, областни и общински администрации.

Подаването и връчването на документи по електронен път, свързано с предоставянето на електронни административни услуги, се осъществява и чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция "Електронно управление" https://edelivery.egov.bg/ Достъпът до Системата се осъществява чрез ПИК на НОИ, физически или облачен електронен подпис.

По въпроси, свързани с информационни системи, чрез които администрациите предоставят електронни услуги на гражданите и бизнеса и вътрешно административни услуги може да се обръщате към Помощния контактен център на ДАЕУ на единен телефонен номер за цялата страна 0700 20 341, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч., на телефони (+359 2) 949 2388 и (+359 2) 949 2392 (от страната и чужбина), както и на електронната поща на Центъра, на адрес [email protected].

Споделяне: