Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, общината има следното инвестиционно предложение:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ-СРЕДЕЦ" В УПИ I, КВ.144 ПО ПЛАНА НА ГР.СРЕДЕЦ, ОБЩИНА СРЕДЕЦ.

Предмет на проекта е извършването на основен ремонт на детското отделение на МБАЛ – СРЕДЕЦ. Отделението се намира на първия етаж на сградата. Сградата е триетажна монолитна, изпълнена със стоманобетонова конструкция.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: