Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, общината има следното инвестиционно предложение:

”Реконструкция и рехабилитация на Път 79504 път III-795 - с. Проход - гр. Средец“

Път 79504 е част от Общинската пътна мрежа, намиращ се изцяло на територията на Община Средец, област Бургас. Началото е при път III-795 е при км 0+000. Участъка преминава през с. Проход и с. Белила. Краят на проектната разработка е при км 12+837, в обхвата на гр. Средец.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: