Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, общината има следното инвестиционно предложение:

„Рехабилитация и реконструкция на общински път BGS 2242 /III - 908, м. Босна - п.к II - 79/ Голямо Буково - Кирово - Граничар“

Извършване на превантивен ремонт на съществуващата пътна отсечка, на която ще се осигури възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданият участък.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: