Общинска администрация Средец / Република България

Кампания „Да спрем Африканската чума по свинете“ 2023 г.

С писмо до НСОРБ, Министерството на земеделието и храните призовава общините да се включат в ежегодната кампания на Европейския орган за безопасност на храните за повишаване на информираността относно Африканската чума по свинете.

МЗХ благодари на местните администрации за ползотворното сътрудничество и упорития ангажимент по изпълнение на Плана за контрол и предотвратяване разпространението на АЧС у нас. В резултат на усилията, през предходните четири години, от края на януари 2022 г. в България няма нови огнища при домашните свине от личните стопанства, чиято регистрация и инвентаризация стана водещ общински прерогатив.

Предстоящият летен сезон отново се явява рисков за разпространение на АЧС, тъй като огнища на заболяването са установени при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция). МЗХ приканва общините да се включат в информационната кампания и да напомнят на стопаните да следват изискванията за био-сигурност във фермите и дворовете.

На адреса на Европейския орган за безопасност на храните може да намерите материали на български език за симптомите на АЧС, както и обща информация по превенция: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g

Споделяне: