Общинска администрация Средец / Република България

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № 3РД-289/28.02.2024 г. на командира на Сухопътни войски са обявени 314 (триста и четиринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

1. в гарнизон Стара Загора, 30 бр.;

2. в гарнизон Ямбол (изкл. в.ф. - 22130), 15 бр.;

3. във в. ф. 52740 - Хасково, 10 бр.;

4. във в. ф. 34750 - Карлово, 60 бр.;

5. във в. ф. 56040 - Благоевград, 15 бр.;

7. в гарнизон Плевен, 20 бр.;

6. във в. ф. 54990 - Враца, 15 бр.;

9. във в. ф. 22220 - Сливен, 5 бр.;

8. във в. ф. 54060 - Шумен, 6 бр.;

10 във в. ф. 22130 - Ямбол, 3 бр.;

11 в гарнизон Пловдив, 29 бр.;

13 в гарнизон Белене, 13 бр.;

12 в гарнизон Асеновград, 22 бр.;

14 във в. ф. 28330 - Смолян, 18 бр.;

15 във в. ф. 24620 - Свобода, 20 бр.;

17 във в. ф. 28610 - София, 5 бр.;

16 във в. ф. 22790 - Горна Оряховица,8 бр.;

18 във в. ф. 57250 - София, 10 бр.;

във в. ф. 42600 - Мусачево, 10 бр

Срок за подаване на документи - до 05.04.2024 г.

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас на ул. „Цар Асен” № 4, на тел. 0882552009 и в офисите за военен отчет в общините.

Споделяне: