Общинска администрация Средец / Република България

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № РД-01-168/14.03.2024 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, са обявени 19 (деветнадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

  • За в. ф. 36450 – София, 8 (осем) войнишки длъжности;
  • За в. ф. 46390 – София, 2 (две) войнишки длъжности ;
  • За в. ф. 42650 – Копривщица, 5 (пет) войнишки длъжности ;
  • За в. ф. 26050 – София, 3 (три) войнишки длъжности ;
  • За в. ф. 42170 – Сливен, 1 (една) войнишка длъжност.

Срок за подаване на документи - до 07.05.2024 г.

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас и в офисите за военен отчет в общини: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, М.Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево.

Споделяне: