Общинска администрация Средец / Република България

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че на основание заповед № РД-143/19.03.2024 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 101 (сто и една) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 - гр. София.

Краен срок за подаване на документи 09.05.2024 r.

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайтовете, http://www.navy.mod.bg, /http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за военен отчет в общините на Бургаска област.

Споделяне: