Общинска администрация Средец / Република България

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-11/08.01.2024 г., е разкрита процедура за обявяване на 34 (тридесет и четири) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина, както следва:

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22480 – БУРГАС (1длъжност);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 18360 – БУРГАС (5 длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24830 – БУРГАС (1 длъжност);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 56080 – ВАРНА (5 длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28580 – ВАРНА (3 длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 38920 – ВАРНА (5 длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 34410 – ВАРНА (2 длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26800 – ВАРНА (4длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54830 – ВАРНА (1длъжност);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28430 – ВАРНА (2 длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22580 – ВАРНА (3 длъжности);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 38010 – ВАРНА (1длъжност);

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32300 – ВАРНА (1длъжност).

Срок за подаване на документи – до 09.02.2024 г.

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайтовете, http://www.navy.mod.bg, /http://www.comd.bg/, както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите за военен отчет в общините на Бургаска област.

Споделяне: