Общинска администрация Средец / Република България

Обява

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-83/06.02.2024 г., са обявени 174 (сто седемдесет и четири) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили,както следва:

  • за военни формирования 26600 - Братово, 26720-Черноморец, 28770-Балчик, 36910-Балчик, 52860-Кичево и 36720 - Шабла - 22 (двадесет и две) длъжности;
  • за военно формирование 42520 - Щръклево - 9 (девет) длъжности;.
  • за военно формирование 52090- Долна Митрополия - 15 (петнадесет) длъжности;
  • за военно формирование 26030 - Безмер - 19 (деветнадесет) длъжности;
  • за военни формирования 44510-София, 24980-Божурище, 26450-София, 36010-Медковец и 38550-Локвата - 21 (двадесет и една) длъжности, 54320-Божурище, 42130-Боровец и 24900-София - 12 (дванадесет) длъжности, 34420-Костинброд, 34630-Божурище и 32610-Банкя - 42 (четиридесет и две) длъжности;
  • за военни формирования 32040-Крумово, 54270-Пловдив, 28540-Труд, 34820-Батак, 28610-Поповица и 36150-Стара Загора - 34 (тридесет и четири) длъжности.

Срок за подаване на документи - до 22.03.2024 г.

Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас и в офисите за военен отчет в общини: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, М.Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево.

Споделяне: