Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

Община Средец успешно реализира ДОГОВОР № РД04-4/21.01.2021г. за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Община Средец по проект „Осигуряване на професионалнo оборудване на кухненски блок на Домашен социален патронаж гр. Средец”.

Общата стойност на проекта: 33 742,37 лева.

Финансиране от Фонд „Социална закрила“: 30 368,13 лева

Финансиране от Община Средец: 3 374,24 лева.

Приоритетни цели:

 Отговаряне на нормативни изисквания чрез модернизация на материалната база.

 Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на ДСП.

 Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.

 Намаляване таксите за потребителите, както и справяне с бедността и социалната изолация на възрастните хора и хора с увреждания.

Социална насоченост на проекта:

Закупуване на оборудване/обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Средец.

Основна цел на проекта е подобряване на качеството на предоставяната социална услуга „Домашен социален патронаж”, чрез закупуване на ново обзавеждане и оборудване. Закупуването, доставката, монтажът и въвеждането в експлоатация на професионална електрическа печка с 3 фурни – 1 брой, електрическа тръбна скара с 32 тръби – нахлупна – 1 брой, електрически фритюрник - върху база с вратичкa – 1 брой, професионален вертикален хладилнилен шкаф с 2 плътни врати – 2 броя, професионален вертикален хладилнилен шкаф с 1 плътна врата – 1 брой, котелка етажна 16/3 – 250 броя, аспираторен чадър – крайстенен – 1 брой, месомелачка – 1 брой и работен плот – отворен шкаф – 1 брой обезпечава изпълнението на поставените задачи за десетки години напред.

Основни дейности по проекта са:

Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта.

Дейност 2: Провеждане на процедура по ЗОП.

Дейност 3: Доставка и монтаж на нови уреди.

Дейност 4: Популяризиране на дейностите и целите на проекта, и финансиращата организация - Фонд „Социална закрила”.

Дейност 5: Техническо и финансово отчитане на проекта.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта

 Пестене на време за приготвяне на храната;

 Пестене на електроенергия;

 Подобряване на условията за труд на персонала.

 Предоставяне на социалната услуга „Топъл обяд“ през новия програмен период на ОПХ.

Споделяне: